PRIVATUMO POLITIKA | Kidsmed

PRIVATUMO POLITIKA

 

  1. APIBRĖŽTYS

1.1. Pardavėjas – įmonė „Kidsmed OÜ“, juridinis kodas 14233860, buveinė Teaduspargi 9a, 12618 Harju apskritis, Talinas. Klientų aptarnavimo numeris +372 51903092, (toliau vadinama „Kidsmed“);

1.2. „Kidsmed“ – el. parduotuvė, adresas www.kidsmed.ee;

1.3. Klientas – fizinis pilnametis asmuo, kurio veikla nėra apribota galiojančia teismo nutartimi arba juridinis asmuo;

1.4. Paslaugos – visos „Kidsmed“ klientams siūlomos paslaugos;

1.5. Slapukas (cookie) – nedidelis failas, siunčiamas į „Kidsmed“ el. parduotuvėje besilankančio kliento kompiuterį. Ši apibrėžtis taip pat reiškia ir panašių į slapukus failų naudojimą;

1.6. Užsakymo sąlygos – patvirtintos el. parduotuvės „Kidsmed“ pardavimo taisyklės.

1.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas yra el. paštu, telefonu ar kitu tiesioginiu būdu klientams siūlyti „Kidsmed“ prekes ir paslaugas arba teirautis Kliento nuomonės apie planuojamų prekių pasiūlą ir paslaugų teikimą.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Įmonės „Kidsmed OÜ“ Privatumo politikoje yra nustatytos taisyklės, susijusios su asmens duomenų saugojimu, kaupimu ir tvarkymu, jeigu yra naudojamos „Kidsmed“ paslaugos.

2.2. Privatumo politika yra skirta užtikrinti Klientų saugumą ir asmens duomenų apsaugą bei apsaugoti juos nuo neteisėto asmens duomenų panaudojimo.

2.3. Naudodamas „Kidsmed“ interneto svetainę, Klientas patvirtina, kad sutinka su šiomis Privatumo sąlygomis ir duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Privatumo politika yra vieša ir visiems pasiekiama „Kidsmed“ interneto svetainėje. Visi nauji klientai, kurie „Kidsmed“ el. parduotuvėje sudaro pirkimo sandorį, duoda sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

2.4. „Kidsmed“ interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių ir organizacijų interneto svetaines; Pardavėjas neatsako už šių interneto svetainių ir jose nurodytas privatumo politikos sąlygas bei jų pateikimo būdą. Tokiu atveju, Klientas privalo pats susipažinti su „Kidsmed“ interneto svetainėje reklamuojamų įmonių taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

2.5. Interneto svetainėje „Kidsmed“ Klientas gali pirkti ir iš anksto neužsiregistravęs. Jeigu perkama neužsiregistravus, Klientas privalo Pardavėjui pateikti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir prekių pristatymo adresą. Klientas atsako už pateiktų asmens duomenų teisingumą.

2.6. Pardavėjas kaupia toliau nurodytus Kliento asmens duomenis šiais tikslais:

2.6.1. El. pašto adresas – būtinas norit išsiųsti Klientui užsakymo patvirtinimą ir kitus su įsigytomis prekėmis susijusius dokumentus (sąskaitą, techninę dokumentaciją, garantijos dokumentus ir pan.); Norint susisiekti sus Klientu naudojimo sąlygose nurodytais atvejais; Klientui sutikus, siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

2.6.2. Telefono numeris – būtinas perduoti Klientui informaciją apie užsakymo būklę, taip pat ir tam, kad galima būtų pranešti klientui užsakymo numerį, kai prekė yra paruošta perduoti į paštomatą arba kokį nors kitą pristatymo būdą pasirinkusiam klientui pranešti apie tai, kaip jis gali atsiimti savo užsakymą; Naudojimo taisyklėse nurodytais atvejais susisiekti su Klientu arba susitarti dėl prekių perdavimo naudojant pasiuntinių pašto paslaugas; Klientui sutikus, siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

 

  1. El. parduotuvės „Kidsmed“ pirkinių saugumą užtikrina SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas.

 

  1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

4.1. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys yra svarbūs, kad Klientas galėtų naudoti el. parduotuvės „Kidsmed“ teikiamas paslaugas (taip pat ir teise dalyvauti kampanijose).

Pardavėjas Kliento asmens duomenis naudoja paslaugoms teikti ir prekėms pristatyti, susisiekti su Klientu ir rezultatams analizuoti, taip pat, jeigu Klientas yra davęs sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslams. Asmens duomenys yra saugojami septynerius metus nuo duomenų perdavimo Pardavėjui.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Kliento duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus toliau nurodytais atvejais:

4.2.1. jeigu Klientas sutinka paviešinti savo asmens duomenis;

4.2.2. paslaugoms teikti arba užsakyti iš „Kidsmed“ Bendradarbiavimo partnerių prekes arba paslaugas, jeigu prekių pristatymui reikia Kliento asmens duomenų;

4.2.3. teisėsaugos organams, Estijos teisės aktuose nustatytais atvejais;

4.3. Klientas turi šias teises:

4.3.1. pateikti Pardavėjui raštišką prašymą susipažinti su Pardavėjo apie Klientą sukauptais asmens duomenimis. Informacija siunčiama Kliento el. pašto adresu;

4.3.2. pateikti Pardavėjui rašytinį prašymą gauti informaciją apie kaupiamus savo asmens duomenis ir sužinoti, kokiais tikslais jie yra tvarkomi bei kam jo duomenys yra perduoti per paskutiniuosius metus. Informacija siunčiama Kliento el. pašto adresu;

4.3.3. el. paštu adresu info@kidsmed.ee pateikti Pardavėjui prašymą sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, jeigu tvarkant asmens duomenis nebuvo laikomasi Privatumo politikoje ir Estijos Respublikos įstatymuose nurodytų sąlygų;

4.3.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys. Tokiu atveju Klientas „Kidsmed“ interneto svetainėje negali įsigyti prekių ir paslaugų;

4.4. Pardavėjas saugo su Kliento užsakymu susijusius duomenis septynerius (7) kalendorinius metus, skaičiuojant nuo Pardavėjo finansinių metų kitų kalendorinių metų su tikslu užtikrinti Pardavėjo teises ir prievoles bei Kliento teisę realizuoti savo pirkimo ir vartotojų teises (pavyzdžiui, grąžinti prekę, garantija, atšaukti prekę, su mokesčiais susijusias teises; reikalavimų prieš asmenis teisės realizavimas).

4.5. Asmuo neprivalo perduoti savo asmens duomenų tretiesiems asmenims, o Pardavėjui draudžiama perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims. Jeigu Klientas pastebi kažką įtartino, apie tai jis turi nedelsdamas pranešti Pardavėjui.

4.6. Su tikslu užtikrinti kuo geresnę „Kidsmed“ paslaugų kokybę, savo interneto svetainėje „Kidsmed“ naudoja slapukus. Klientas gali matyti, kokią informaciją (slapukus) išsaugo Pardavėjas ir Pardavėjo bendradarbiavimo partneriai, be to Klientas gali slapukus iš dalies arba visiškai ištrinti. Sutikdamas su Privatumo politika, Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Klientas bet kada gali atsiimti savo sutikimą, tačiau tokiu atveju gali neveikti visos reikalingos el. parduotuvės „Kidsmed“ funkcijos. Klientas turi teisę teirautis „Kidsmed“ bendradarbiavimo partnerių, kokius slapukus jie naudoja.

4.7. Kitos rūšies slapukai – naudojami informacijai ir statistiniams duomenims kaupti, norint Klientui pasiūlyti tinkamą ir jį dominantį turinį bei išsaugoti apsilankymų istoriją.

Slapukų

„Kidsmed“ interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukų reikia Jūsų patogumui užtikrinti ir svetainės statistikai kaupti. Toliau naudodamiesi svetaine, Jūs sutinkate su slapukų privatumo sąlygomis!ws-policy-link]Išsamiau skaitykite čia[/ws-policy-link]