Malonu jus matyti!
„Kidsmed“ – geriausios medicinos ir sveikatos prekės vaikams!

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 
1. APIBRĖŽTYS
1.1. Pardavėjas – įmonė „Kidsmed OÜ“, juridinis kodas 14233860, buveinė
Kadaka tee 133, Harju apskritis, Talinas. Klientų aptarnavimo
numeris +372 57870702, (toliau vadinama „Kidsmed“);
1.2. „Kidsmed“ – el. parduotuvė, adresas www.kidsmed.lt;
1.3. Klientas – fizinis pilnametis asmuo, kurio veikla nėra apribota
galiojančia teismo nutartimi arba juridinis asmuo;
1.4. Paslaugos – visos „Kidsmed“ klientams siūlomos paslaugos;
1.5. Slapukas (cookie) – nedidelis failas, siunčiamas į „Kidsmed“ el.
parduotuvėje besilankančio kliento kompiuterį. Ši apibrėžtis taip pat reiškia
ir panašių į slapukus failų naudojimą;
1.6. Užsakymo sąlygos – patvirtintos el. parduotuvės „Kidsmed“ pardavimo
taisyklės.
1.7. Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas yra el. paštu, telefonu ar
kitu tiesioginiu būdu klientams siūlyti „Kidsmed“ prekes ir paslaugas arba
teirautis Kliento nuomonės apie planuojamų prekių pasiūlą ir paslaugų
teikimą.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Įmonės „Kidsmed OÜ“ Privatumo politikoje yra nustatytos taisyklės,
susijusios su asmens duomenų saugojimu, kaupimu ir tvarkymu, jeigu yra
naudojamos „Kidsmed“ paslaugos.
2.2. Privatumo politika yra skirta užtikrinti Klientų saugumą ir asmens
duomenų apsaugą bei apsaugoti juos nuo neteisėto asmens duomenų
panaudojimo.
2.3. Naudodamas „Kidsmed“ interneto svetainę, Klientas patvirtina, kad
sutinka su šiomis Privatumo sąlygomis ir duoda sutikimą tvarkyti jo asmens
duomenis. Privatumo politika yra vieša ir visiems pasiekiama „Kidsmed“

interneto svetainėje. Visi nauji klientai, kurie „Kidsmed“ el. parduotuvėje
sudaro pirkimo sandorį, duoda sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
2.4. „Kidsmed“ interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių ir
organizacijų interneto svetaines; Pardavėjas neatsako už šių interneto
svetainių ir jose nurodytas privatumo politikos sąlygas bei jų pateikimo
būdą. Tokiu atveju, Klientas privalo pats susipažinti su „Kidsmed“ interneto
svetainėje reklamuojamų įmonių taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais
dokumentais.
2.5. Interneto svetainėje „Kidsmed“ Klientas gali pirkti ir iš anksto
neužsiregistravęs. Jeigu perkama neužsiregistravus, Klientas privalo
Pardavėjui pateikti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, adresą, telefono
numerį, el. pašto adresą ir prekių pristatymo adresą. Klientas atsako už
pateiktų asmens duomenų teisingumą.
2.6. Pardavėjas kaupia toliau nurodytus Kliento asmens duomenis šiais
tikslais:
2.6.1. El. pašto adresas – būtinas norit išsiųsti Klientui užsakymo
patvirtinimą ir kitus su įsigytomis prekėmis susijusius dokumentus
(sąskaitą, techninę dokumentaciją, garantijos dokumentus ir pan.); Norint
susisiekti sus Klientu naudojimo sąlygose nurodytais atvejais; Klientui
sutikus, siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.
2.6.2. Telefono numeris – būtinas perduoti Klientui informaciją apie
užsakymo būklę, taip pat ir tam, kad galima būtų pranešti klientui užsakymo
numerį, kai prekė yra paruošta perduoti į paštomatą arba kokį nors kitą
pristatymo būdą pasirinkusiam klientui pranešti apie tai, kaip jis gali atsiimti
savo užsakymą; Naudojimo taisyklėse nurodytais atvejais susisiekti su
Klientu arba susitarti dėl prekių perdavimo naudojant pasiuntinių pašto
paslaugas; Klientui sutikus, siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.
 
3. El. parduotuvės „Kidsmed“ pirkinių saugumą užtikrina SSL
(angl. Secure Socket Layer) sertifikatas.
 
4. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
4.1. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys yra svarbūs, kad
Klientas galėtų naudoti el. parduotuvės „Kidsmed“ teikiamas paslaugas
(taip pat ir teise dalyvauti kampanijose).
Pardavėjas Kliento asmens duomenis naudoja paslaugoms teikti ir
prekėms pristatyti, susisiekti su Klientu ir rezultatams analizuoti, taip pat,
jeigu Klientas yra davęs sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslams. Asmens
duomenys yra saugojami septynerius metus nuo duomenų perdavimo
Pardavėjui.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Kliento duomenų tretiesiems
asmenims, išskyrus toliau nurodytais atvejais:
4.2.1. jeigu Klientas sutinka paviešinti savo asmens duomenis;
4.2.2. paslaugoms teikti arba užsakyti iš „Kidsmed“ Bendradarbiavimo
partnerių prekes arba paslaugas, jeigu prekių pristatymui reikia Kliento
asmens duomenų;
4.2.3. teisėsaugos organams, Estijos teisės aktuose nustatytais atvejais;
4.3. Klientas turi šias teises:
4.3.1. pateikti Pardavėjui raštišką prašymą susipažinti su Pardavėjo apie
Klientą sukauptais asmens duomenimis. Informacija siunčiama Kliento el.
pašto adresu;
4.3.2. pateikti Pardavėjui rašytinį prašymą gauti informaciją apie kaupiamus
savo asmens duomenis ir sužinoti, kokiais tikslais jie yra tvarkomi bei kam
jo duomenys yra perduoti per paskutiniuosius metus. Informacija siunčiama
Kliento el. pašto adresu;
4.3.3. el. paštu adresu info@kidsmed.ee pateikti Pardavėjui prašymą
sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, jeigu tvarkant asmens duomenis
nebuvo laikomasi Privatumo politikoje ir Estijos Respublikos įstatymuose
nurodytų sąlygų;
4.3.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodyti asmens
duomenys. Tokiu atveju Klientas „Kidsmed“ interneto svetainėje negali
įsigyti prekių ir paslaugų;
4.4. Pardavėjas saugo su Kliento užsakymu susijusius duomenis
septynerius (7) kalendorinius metus, skaičiuojant nuo Pardavėjo finansinių

metų kitų kalendorinių metų su tikslu užtikrinti Pardavėjo teises ir prievoles
bei Kliento teisę realizuoti savo pirkimo ir vartotojų teises (pavyzdžiui,
grąžinti prekę, garantija, atšaukti prekę, su mokesčiais susijusias teises;
reikalavimų prieš asmenis teisės realizavimas).
4.5. Asmuo neprivalo perduoti savo asmens duomenų tretiesiems
asmenims, o Pardavėjui draudžiama perduoti asmens duomenis
tretiesiems asmenims. Jeigu Klientas pastebi kažką įtartino, apie tai jis turi
nedelsdamas pranešti Pardavėjui.
4.6. Su tikslu užtikrinti kuo geresnę „Kidsmed“ paslaugų kokybę, savo
interneto svetainėje „Kidsmed“ naudoja slapukus. Klientas gali matyti, kokią
informaciją (slapukus) išsaugo Pardavėjas ir Pardavėjo bendradarbiavimo
partneriai, be to Klientas gali slapukus iš dalies arba visiškai ištrinti.
Sutikdamas su Privatumo politika, Klientas sutinka, kad būtų naudojami
slapukai. Klientas bet kada gali atsiimti savo sutikimą, tačiau tokiu atveju
gali neveikti visos reikalingos el. parduotuvės „Kidsmed“ funkcijos. Klientas
turi teisę teirautis „Kidsmed“ bendradarbiavimo partnerių, kokius slapukus
jie naudoja.
4.7. Kitos rūšies slapukai – naudojami informacijai ir statistiniams
duomenims kaupti, norint Klientui pasiūlyti tinkamą ir jį dominantį turinį bei
išsaugoti apsilankymų istoriją.